Mätutrustning och kompetens i CAM-beredning säkerställer kvaliteten.

CAM-beredning /mätteknik

Vi fortbildar oss hela tiden inom CAM-beredning (Edgecam) för att kunna åta oss de mer avancerade detaljerna.
För att säkerställa rätt kvalitet till kund fortbildar vi oss också ständigt inom mätning.

MASKINPARK

• Hexagon, Romer Absolut Arm modell 7520
Mätområde: 2,0m
Repeterbarhet: ±0,016mm
Volymetrisk noggranhet ±0,023mm

Läs mer om vår produktion, under varje kategori, nedan:

Kapning

Stort materiallager gör oss snabba och flexibla.

CNC-bearbetning svarv

Från prototyper till större serier.

CNC-bearbetning Fräs

Från prototyper till större serier.

Svetsning

I vår svetsverkstad utför vi det mesta inom svetsning.

Fixturer

Sedan 1988 har fixturer varit en viktig del av Stranda.

CAM-beredning /mätteknik

Mätutrustning och kompetens i CAM-beredning säkerställer kvaliteten.