För att säkra framtida svenska industri måste vi alla vara på tårna och göra vårt yttersta.

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Se vårt certifikat genom att klicka på länken:

Certifikat Stranda AB ISO 9001 och 14001 2023-2026

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Med hög kvalitet och säkra leveranser vill vi vara kundens självklara val när de har behov av komponenter och teknik. Detta uppnår vi genom systematiskt förbättringsarbete, i enlighet med de krav som vår ISO-certifiering ställer.

Vi har hög teknisk kunskap inom många områden och ska vara kunders första val inom CNC-bearbetning, svetsning och montering.

Kontinuerlig kompetensutveckling försäkrar oss om att vår personal har tillräcklig kunskap för sina arbetsuppgifter. Genom delaktighet i vårt förbättringsarbete får alla anställda en god kompetens inom systematiskt förbättringsarbete och kvalitetstänk.

För att säkra framtida kompetensbehov så samarbetar vi med lokala utbildare, t ex Mönsterås Gymnasiet.

Vi jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan, genom vår strävan att överträffa gällande lagstiftning och andra bindande krav inom miljöområdet.

Vi skyddar miljön genom att:

  • optimera omhändertagande av restprodukter från råvaror i produktionen
  • i möjligaste mån välja leverantörer i närområdet
  • i möjligaste mån samordna transporter till och från Stranda
  • motivera våra anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet sätt genom att uppmuntra och avsätta tid för förbättringsförslag inom miljöområdet
  • i så stor utsträckning som möjligt använda produkter som har minst miljöpåverkan
  • rekrytera personal i närområdet

All personal på Stranda är involverade i prioritering av förbättringspunkter, målformulering och tidsplaner för genomförande inom både kvalitets- och miljöområdet.


Hållbarhet

För att säkra framtida svenska industri måste vi alla vara på tårna och göra vårt yttersta. Hos oss ska hållbarhetsfrågorna genomsyra vårt arbete. Varje enskild
medarbetare ska ha förutsättningar att göra de bästa valen just nu. Hållbarhetsfrågorna är inkluderade i vårt ledningssystem.

Vi har även tagit fram ett hållbarhetslöfte där vi vill berätta vad vi gör inom hållbarhet idag och vad vi fokuserar på framåt.

Hållbarhetslöfte 2023 Stranda