Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Se vårt certifikat genom att klicka på länken:

Certifikat Stranda AB ISO 9001 och 14001 2023-2026

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Med hög kvalitet och säkra leveranser vill vi vara kundens självklara val när de har behov av komponenter och teknik. Detta uppnår vi genom systematiskt förbättringsarbete, i enlighet med de krav som vår ISO-certifiering ställer.

Vi har hög teknisk kunskap inom många områden och ska vara kunders första val inom CNC-bearbetning, svetsning och montering.

Kontinuerlig kompetensutveckling försäkrar oss om att vår personal har tillräcklig kunskap för sina arbetsuppgifter. Genom delaktighet i vårt förbättringsarbete får alla anställda en god kompetens inom systematiskt förbättringsarbete och kvalitetstänk.

För att säkra framtida kompetensbehov så samarbetar vi med lokala utbildare, t ex Mönsterås Gymnasiet.

Vi jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan, genom vår strävan att överträffa gällande lagstiftning och andra bindande krav inom miljöområdet.

Vi skyddar miljön genom att:

  • optimera omhändertagande av restprodukter från råvaror i produktionen
  • i möjligaste mån välja leverantörer i närområdet
  • i möjligaste mån samordna transporter till och från Stranda
  • motivera våra anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet sätt genom att uppmuntra och avsätta tid för förbättringsförslag inom miljöområdet
  • i så stor utsträckning som möjligt använda produkter som har minst miljöpåverkan
  • rekrytera personal i närområdet

All personal på Stranda är involverade i prioritering av förbättringspunkter, målformulering och tidsplaner för genomförande inom både kvalitets- och miljöområdet.