Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Kvalitet och miljö

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001.
Se vårt certifikat genom att klicka på länken:

Stranda AB certifikat ISO 9001 och 14001

 

Kvalitets- och miljöpolicy
Med hög kvalitet och säkra leveranser vill vi vara kundens självklara val när de har behov av komponenter och teknik.
Detta uppnår vi genom systematiskt förbättringsarbete, i enlighet med de krav som vår ISO-certifiering ställer.

Kontinuerlig kompetensutveckling försäkrar oss om att vår personal har tillräcklig kunskap för sina arbetsuppgifter.
Genom delaktighet i vårt förbättringsarbete får alla anställda en god kompetens inom systematiskt förbättringsarbete och kvalitetstänk.

Vi jobbar ständigt med att minska vår miljöpåverkan, genom vår strävan att överträffa gällande lagstiftning och andra bindande krav inom miljöområdet.

Vi skyddar miljön genom att:
• optimera omhändertagande av restprodukter från råvaror i produktionen
• i möjligaste mån välja leverantörer i närområdet
• i möjligaste mån samordna transporter till och från Stranda
• motivera våra anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet sätt genom att uppmuntra och avsätta tid för förbättringsförslag inom miljöområdet
• i så stor utsträckning som möjligt använda produkter som har minst miljöpåverkan
• rekrytera personal i närområdet

All personal på Stranda är involverade i prioritering av förbättringspunkter, målformulering och tidsplaner för genomförande inom både kvalitets- och miljöområdet.