Vårt hållbarhetslöfte

Vi har tagit klivet!

Under det senaste året har vi jobbat med Klivet – in i en hållbar framtid tillsammans med en coach från IUC Kalmar Län.
Klivet startar med ett spel som engagerar alla medarbetare, sedan jobbade vi vidare i lite mindre grupp för att prioritera.
Hållbarhetsfrågorna är nu inkluderade i vårt ledningssystem och väl förankrade i hela organisationen.

Som ett led i arbetet har tagit fram ett hållbarhetslöfte, en beskrivning av vad vi gör idag och vad vi har prioriterat framåt.
Titta gärna på vårt hållbarhetslöfte här: Hållbarhetslöfte 2023 Stranda

Föregående Nästa