Projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi genomför just nu två projekt med stöd från Europiska regionala utvecklingsfonden.

Ett digitaliseringsprojekt med Mikael Ekström på Tieto, där vi jobbar mot att digitalisera all information, ritningar, ställdata etc.
Vi har börjat med en digital analys för att se vart vi står idag och vart vi vill börja vår fortsatta resa.

Vi har även ett projekt med Envicon där vi har jobbat tillsammans på resan till ISO-certifiering inom 9001 och 14001.
Målet är att vi ska vara certifierade senaste 2020-04-01.

Föregående Nästa