Europeiska regionala utvecklingsfonden

Vi genomför just nu två projekt med stöd från Europiska regionala utvecklingsfonden.

Ett digitaliseringsprojekt med Mikael Ekström på Tieto, där vi jobbar mot att digitalisera all information, ritningar, ställdata etc.
Vi har börjat med en digital analys för att se vart vi står idag och vart vi vill börja vår fortsatta resa.

Vi har även ett projekt via Borås Högskola och Peter Kammensjö.
Ett projekt som fortsätter där vi slutade efter ha läst högskolekursen Bättre Produktion.
Bland annat jobbar vi med att strukturera upp våra processer.

Föregående Nästa